Afsluttede projekter

Naurey Golden Soils Secondary School.

TES Skolen i Afrika har siden 2012-13 støttet opførelsen af Naurey Golden Soils Secondary School. Foreningen har samarbejdet med en lokal NGO, ECOI, og skolen kommende director Steven Ndosi. Arbejdet med byggeriet er nu i det store og hele afsluttet, og skolen åbner i januar 2021. Det har været en spændende, men også hård proces for foreningen, da det har været umuligt at skaffe midler via CISU, fonde etc. i Danmark. Stort set alt, hvad vi har doneret til byggeriet, kommer fra foreningens medlemmer. De har støttet gennem kontingentindbetalinger og donationer, hvilket vi er meget taknemmelig for.

Laboratorieudstyr til Naurey Golden Soil Secondary School.

Skolebyggeriet står foran sin afslutningen, idet fase 1 af skolebyggeriet er færdiggjort, og skolen åbner i januar 2021. Dog mangler der inventar i nogle klasseværelser og faglokaler og ligeledes laboratorieudstyr. TES Skolen i Afrika vil forsøge at skaffe midler til det nødvendige udstyr.

TES Skolen i Afrika har fået bevilget midler til indkøb af laboratorieudstyr fra Lions Club, Beder-Malling. Udstyret er blevet indkøbt i december 2020. Vi er Lions Club meget taknemmelige.

Moivaro Primary School, Ambureni Primary School og Naurey Golden Soils Secondary School.

Installation af elektricitet med batterier og solceller i alle lokaler på alle 3 skoler. Projekterne blev udført i vinteren 2021-22.

Gate til Moivaro Primary School.

Skolemøbler til Moivaro og Ambureni Primary Schools og Poli Secondary School. Containeren med skolemøbler er bevilget gennem Genbrug Til Syd (GTS) og blev leveret til skolerne i maj 2022.