Afsluttede projekter

Naurey Golden Soils Secondary School.

TES Skolen i Afrika har i perioden 2015-19 støttet opførelsen af Naurey Golden Soils Secondary School (NGSSS.) Foreningen har samarbejdet med en lokal CSO, ECOI, og skolens director Steven Ndosi. 1. fase af byggeriet er afsluttet, og skolen åbnede i januar 2021. Det har været en spændende, men også hård proces for foreningen, da det har været umuligt at skaffe midler via CISU, fonde etc. i Danmark. Stort set alt, hvad vi har doneret til byggeriet, kommer fra foreningens medlemmer. De har støttet gennem kontingentindbetalinger og donationer, hvilket vi er meget taknemmelig for. TES Skolen i Afrika støtter ikke det fortsatte byggeri af skolen.

TES Skolen i Afrika samarbejder med ECOI om at udvikle en skole, som skal skabe forudsætningerne for, at eleverne med succes kan komme videre i uddannelsessystemet og blive aktivt deltagende borgere. Skolens pædagogik bygger på en holistisk tilgang til elevernes dannelse og uddannelse. I den daglige undervisning inddrages praksis og praksiserfaringer som et nødvendigt supplement til den teoretisk indlæring. Skolens tilgang til eleverne og undervisningen udgør et særsyn i Tanzania.

TES Skolen i Afrika vil fremover ikke støtte selve byggeriet, men koncentrere sig om et samarbejde om skolens pædagogiske udvikling, kursus- og kompetenceforløb for lærere og medarbejdere, udvikling af forældresamarbejdet, forbedring af de fysiske rammer inde såvel som ude.

Laboratorieudstyr til Naurey Golden Soil Secondary School: Skolen manglede ved åbningen i januar 2021 en del inventar i nogle klasseværelser og faglokaler. Således også laboratorieudstyr. TES Skolen i Afrika har i 2020 gennem Lions Club, Beder-Malling skaffet midler til det nødvendige udstyr.

Moivaro Primary School, Ambureni Primary School og Naurey Golden Soils Secondary School.

Installation af solceller i alle lokaler på alle 3 skoler. Projekterne blev udført i vinteren 2021-22 og doneret af henholdsvis Merkur Andelskasse, Merkur Fonden og donationer fra TES Skolen i Afrika.

De to offentlige skoler Moivaro og Ambureni Primary Schools er finansieret af regeringen. Desværre får skolerne generelt kun tilført få midler svarende til 1,50 danske kr. pr. elev pr. måned. Midlerne skal række til materialer til eleverne og skolens vedligeholdelse. Disse forhold lægger selvfølgelig nogle begrænsninger på den daglige undervisning, og lærernes muligheder for at udvikle skolens pædagogik. Skolerne mangler skolemøbler, og nogle elever må sidde på gulvet i undervisningen. Der er ligeledes stor mangle på undervisningsmaterialer i form af lærebøger, papir og skriveredskaber.

Gate til Moivaro Primary School doneret af TES Skolen i Afrika.

Skolemøbler til Moivaro og Ambureni Primary Schools og Poli Secondary School. Containeren med skolemøbler blev bevilget gennem Genbrug Til Syd (GTS) og blev leveret til skolerne i maj 2022. Projektet var en succes, og foreningen har fået stor anerkendelse af både befolkningen og myndighederne.

Folkeoplysningscentret.

Projektet var støttet af CISU og blev gennemført fra 2021-22 med stor succes. Formålet var at give lokalbefolkningen mulighed for at erhverve ny viden og skabe nye handlemuligheder på en række områder, så deres livsbetingelser forbedres. Deltagerne skulle selv vælge emner, som var relevante for dem. På den baggrund valgte deltagerne at blive undervist i økologisk landbrug, fremstilling af batik og sæbe. Undervisningen var tilrettelagt som en kombination af teori og praksis. Evalueringen var meget positiv, og deltagerne udtrykte et stort ønske om at kunne fortsætte med at udvikle deres kompetencer inden for økologisk landbrug gerne i form af mere undervisning. Flere af projektets deltagere har efterfølgende på egen hånd fortsat deres bestræbelser på at omlægge til økologisk dyrkning.

 

 

2022: Naurey Golden Soils Secondary School: skolen males.

Maj 2022: TES Skolen i Afrika afholder kursus på Naurey Golden Soils Secondary School.

Maj 2022: TES Skolen i Afrika afholder kursus på Naurey Golden Soils Secondary School. Eleverne udfører øvelser i skolegården.

2022: Installation af solceller på den offentlige skole Moivaro Primary School.

2022: Installation af solceller på den offentlige skole Ambureni Primary School.

Maj 2022: Skolemøblerne fra Danmark ankommer.

Maj 2022: Skolemøblerne fra Danmark fordeles mellem Moivaro og Ambureni Primary School og Poli Secondary School.

2022: Folkeoplysningsprojektet. Kvindegruppen lærer at fremstille sæbe.