Billeder og videoer

TES Skolen i Afrika har gennem GLOBUS-puljen fået doneret endnu en container med skolemøbler denne gang til Ambureni og Nkoanrua Primary Schools. Som en vigtig del af samme projekt vil fem elektrikerlærlinge fra Den jyske Håndværkerskole i Hadsten i samarbejde med studerende fra Moshi Technical Secondary School oktober 2023 installere solceller på Nkoanrua Primary School.

 

TES Skolen i Afrikas store CISU-projekt ”A Second Chance.” Første tema ”How to start and run a small business” er afsluttet med success. Både lærere og elever har været igennem en spændende læreproces, da undervisningen er foregået efter principperne i funktionel læring i modsætning til den traditionelle undervisning, som er udenadslære og tavleundervisning.

Februar 2023: TES Skolen i Afrika er i Tanzania for at igangsætte to store projekter: A Second Chance finansieret af CISU og et solcelleprojekt finansieret af GLOBUS-puljen.

Januar 2023. FORM 3 på safari i Arusha National Park. Turen er en belønning for deres gode eksamensresultater.

Medlemsrejsen oktober 2022: Et lille udpluk af billeder som viser nogle af de mange oplevelser, som vi havde på vores rejse.

TES Skolen i Afrika har i samarbejde med og finansieret af Genbrug til Syd sendt skolemøbler fra Danmark til de tre skoler Moivaro og Ambureni Primary School og Poli Secondary School. Møblerne blev modtaget med stor glæde, og der blev holdt en fest i forbindelse med modtagelsen. På nogle af billeder kan man se klasselokaler, hvor der mangler både borde og stole. Det er et vilkår mange steder.

ECOIs Kvindegruppe lærer at lave sæbe i samarbejde med eleverne på Naurey Golden Soils Secondary School. Projektet er en del af Folkeoplysningsprojektet, som er et CISU projekt.

Folkeoplysningsprojektet skal evalueres i slutningen af denne måned, hvor to fra TES skal til Tanzania for at afrapportere.

ECOIs Kvindegruppe er på kursus i batik. Kurset er en del af TES Skolen i Afrikas Folkeoplysningsprojekt finansieret af CISU.

TES Skolen i Afrika har ved hjælp af midler doneret af nogle af vores medlemmer og foreningen fået installeret elektricitet med batterier og solceller på Naurey Golden Soils Secondary School. Det offentlige net producerer strøm vha. vandkraft, men da den lille regntid i november-december 2021 er udeblevet, er elforsyningen generelt blevet meget ustabil. Skolen kan nu selv producere strøm, og er således blevet uafhængig af den svigtende elektricitetsforsyning. Skolens director Steven Ndosi og hans familie har selv betalt ¼ del af udgiften til installationen.

TES Skolen i Afrika har fået bevilget en container gennem Genbrug til Syd (GTS.) Containeren er blevet fyldte med skoleborde- og stole af høj kvalitet. Skolemøblerne er doneret til Moivaro og Ambureni Primary School og Poli Secondary School. TES Skolen i Afrika samarbejder i forvejen med alle tre skoler om forskellige projekter.

Installation af elektricitet med solceller på Ambureni Primary School. Med solceller kan skolen producere deres egen elektricitet uafhængig af den noget ustabile elektricitetsproduktion i Tanzania. Det er godt for eleverne. Pengene til projektet er doneret af Merkur Fonden.

 

Kampagne for Naurey Golden Soils Secondary School i forbindelse med indskrivning til FORM 1 januar 2022.

Bestyrelsens besøg på Moivaro primary School august 2021. TES Skolen i Afrika har doneret en gate, og Merkur Andelskasse har doneret elektricitet med solceller til skolen.

Bestyrelsen bydes velkommen med sang og dans af eleverne.

 

Besøg på Naurey Golden Soils Secondary School. Bestyrelsens besøg i august 2021.

Velkomst af skolens personale og elever. Kursus afholdt af TES Skolen i Afrika. Elevforedrag i fysisklokalet.

 

Skolens bygninger færdiggøres, mens eleverne holder ferie. Juni 2021.

 

Elever fra Golden Soils Secondary School, som øver sig til de kommende regionale eksaminer i Arusha Regionen.

 

Golden Soils Secondary School har i april 2021 33 elever. De fleste klarer sig godt og scorer højt på de nationale standarder. Skolen udmærker sig ved at give de elever, som har nogle vanskeligheder, ekstraundervisning, og det har allerede give gode resultater.

Marts 2021: TES Skolen i Afrika har doneret en kopimaskine til Golden Soils Secondary School. En kopimaskine er uundværlig, idet der hver måned skal kopieres nationale tests til eleverne.

TES Skolen i Afrika har modtaget midler fra Merkur Andelskasse til at indlægge elektricitet med solceller på Moivaro Primary School i Arusha, Tanzania. Hidtil har skolen kun haft elektricitet på skolelederens kontor, men nu er der elektricitet overalt på skolen. Det er en indsats, som helt sikkert vil forbedre elevernes læringsmuligheder. Vi er Merkur Andelskasse meget taknemmelige.

 

Golden Soils Secondary School har åbnet dørene for elever i FORM 1 første gang den 11. januar 2021. En stor dag for alle og for TES Skolen i Afrika, da var har arbejdet i 10 år for at komme hertil.
Skolen starter med 27 elever og 4 lærere og en timelærer, men vi forventer, at der kommer flere elever til i løbet af de næste uger.
Congratulation.

TES Skolen i Afrika har fået doneret 20 computere af IT-firmaet inLogic i Horsens. Computerne skal fordeles til de skoler, som vi samarbejder med. Tak til inLogic.

Golden Soil Secondary School er klar til at åbne i januar 2021. Lokalerne er næsten alle færdiggjorte og de første 25 elever til FORM 1 er indmeldte. Det er fantastisk for skolens director og for TES Skolen i Afrika.

TES Skolen i Afrika. Ifakara Children`s Center beliggende i den sydlige del af Tanzania. Centret er ejet af Elias Tengesa og optager børnehavebørn. For tiden er der indskrevet 12 børn, som forældrene betaler for hver måned. Børnene får lunch i børnehaven. Elias har erfaring med førskole undervisning og har desuden ansat en færdiguddannet førskolelærer. Centret mangler lege- og læringsmaterialer. Fremadrettet ønsker Elias at etablere en legeplads til børnehaven og en pre-school og primary school. Elias har en del jord, som ved salg kan betale for opførelsen af skolen.  TES Skolen i Afrika påtænker at indlede et samarbejde med The Children`s Center om pædagogisk udvikling. 

Rotary, Juelsminde, har doneret fire borde og fire reoler til biblioteket på Golden Soil Secondary School. TES Skolen i Afrika er meget taknemmelige for donationen og takker Rotary i Juelsminde for det gode samarbejde.

Færdiggørelsen af skolens ydervægge og støbning af betongulve indvendigt.

Færdiggørelse af Golden Soil Secondary Schools laboratoriebygning og toiletter.

TES Skolen i Afrikas medlemsrejse februar 2020. Vi besøgte skoler, institutioner, et hospital og et landbrug og oplevede den vidunderlige natur i Tanzania.

TES Skolen i Afrika medlemsrejse februar 2020. Besøg på Moivaro Primary School med samarbejdspartner Amos Meyasi, Vijiji Foundation.

Klargøring af Naurey Golden Soil Secondary School inden åbningen i januar 2020

TES Skolen i Afrika havde en bod på julemarkedet i Fængslet, Horsens den 23. og 24. november 2019

Moivaro Primary School

Det danske IT-firma inLogic har doneret 40 to-mandsborde til skolen. Det er sket i et samarbejde med TES Skolen i Afrika og Vijiji Foundation

TES Skolen i Afrikas skoleprojekt Naurey Golden Soil Secondary School oktober 2019

Billedet viser bygningen, hvor der skal indrettes bibliotek