Historie

TES (Tanzania Educational Support) blev stiftet 2013 med det formål at støtte undervisningsprojekter i Tanzania. Til en start blev vi engageret i opførelsen af en secondary school, Golden Soils Secondary School (GSSS.) I dette projekt har TES i første omgang udelukket samarbejdet om opførelsen af skolen med skolens ejer og director, Steven Ndosi, men siden 2015 er samarbejdet udvidet til at være et samarbejde om skolebyggeriet og den fremtidige skoleudvikling mellem TES og en lokal NGO, ECOI. Ambitionen har fra starten været at skabe en skole, som bygger på demokratiske principper om medindflydelse og dialog og en kobling mellem teori og praksis i undervisningen.

Byggeriet af skolen startede i 2015. Jorden, som skolen opføres på, har tidligere været en del af Steven Ndosis kaffeplantage. Ud over jorden har Steven investeret sin pension og al overskud fra sine indtægter i projektet. TES har gennem årene samlet midler ind gennem medlemmernes kontingenter og donationer, salg af kunsthåndværk og donationer fra private firmaer.

I 2018 lykkedes det foreningen at få Steven til Danmark på et to ugers ophold. Takket være donationer fra bl.a. foreningens medlemmer lykkedes det at få finansieret rejse- og opholdsudgifterne. Formålet med opholdet var, at Steven gennem skole- og institutionsbesøg kunne hente inspiration til skolens fremtidige pædagogik. Steven holdt foredrag forskellige steder i landet og naturligvis også for foreningens medlemmer og andre interesserede. Opholdet var en succes, og Steven tog hjem med mange nye ideer.

 

I 2018 skiftede TES navn til TES Skolen i Afrika. Navneskiftet viser den udvikling, foreningen har været igennem: fra støtte til eet projekt til ønsket om også at blive involveret i den pædagogiske udvikling på andre skoler. I samme periode er foreningens engagement også blevet bredere og udvidet til i højere grad at samarbejde med det omkringliggende samfund. Som konsekvens heraf har TES Skolen i Afrika truffet den beslutning, at når fase 1 af skolebyggeriet er afsluttet, og skolen åbner januar 2021, vil foreningen koncentrere sig om at medvirke til skolens pædagogiske udvikling.

TES Skolen i Afrika har fået midler til gennem CISU (Civilsamfund i Udvikling) at etablere et folkeoplysningscenter, som skal have til huse i GSSSs bibliotek, men fungere uafhængigt af skolen. Folkeoplysningscentrets aktiviteter retter sig mod alle unge og voksne i området (Nkoanrua ward,) og hensigten er at bringe viden og indsigt ud til befolkningen om relevante dagligdagsemner, f.eks. sundhed, ernæring og effektive- og klimavenlige dyrkningsmetoder. Initiativet til folkeoplysningscentret er kommet fra nogle lokale borgere. Billedet viser den næsten færdigrenoverede bygning, hvor biblioteket skal være.

 

Siden 2019 er foreningen gået i samarbejde med et IT-firma, inLogic, Horsens, om udvikling af en primary school, Moivaro Primary School. Projektet sker i samarbejde med Vijiji Foundation. I første omgang har inLogic doneret skoleborde- og bænke til en klasse med 80 elever. Billedet viser en af bygningerne på Moivaro Primary School.

Januar 2021 har TES Skolen i Afrika fået midler til at installere elektricitet med solceller fra Merkur Bank på Moivaro Primary School. Vi forventer, at projektet færdiggøres foråret 2021. Projektet er vigtigt, fordi mange af eleverne mangler de mest elementære undervisningsmidler og derfor er helt afhængige af at kunne læse, hvad læreren skriver på tavlen. Det kan godt være svært, da tavlerne er dårlige, og klasselokalerne er mørke. Vi er sikre på, at projektet vil medvirke til at højne elevernes læring.

I løbet af foråret 2021 iværksætter foreningen desuden et projekt vedrørende den pædagogiske udvikling af Moivaro Primary Schools to specialklasser.

 

En vigtig forudsætning for, at projekterne bliver en succes, er, at foreningens medlemmer medvirker til at løfte opgaverne. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmerne til at blive aktivt deltagende i de forskellige projekter. Vi er naturligvis åbne for nye og relevante projekter, så længe de holder sig inden for foreningens formål: uddannelse og oplysning.

Nogle af medlemmerne bidrager allerede nu med oplysning om foreningens virke. Andre har taget initiativ til at udvikle undervisningsmaterialer, og andre igen har taget initiativ til at iværksætte relevante kurser for lærerpersonale på Golden Soils Secondary School - et projekt foreningen forventer sig meget af.

”FORM 1 på Golden Soils Secondary School januar 2021.”

 

Hvert år i februar arrangerer TES Skolen i Afrika en medlemsrejse. Formålet er både at give medlemmerne mulighed for med egne øjne at se, hvad foreningens midler anvendes til og give viden om Tanzania, og hvorfor det giver god mening at støtte TES Skolen i Afrikas arbejde. Vi samarbejder med to andre NGO`er, Masaibarn og Østafrikas Venner, om medlemsrejsen. På billedet til højre ses gruppen, som deltog i medlemsrejsen februar 2020.