Historie

TES (Tanzania Educational Support) blev stiftet 2013 med det formål at støtte undervisningsprojekter i Tanzania. Til en start blev vi engageret i opførelsen af en secondary school, Golden Soil Secondary School (GSSS.) I dette projekt har TES i første omgang udelukket samarbejdet om opførelsen af skolen med skolens ejer og director, Steven Ndosi, men siden 2015 er samarbejdet udvidet til at være et samarbejde om skolebyggeriet og den fremtidige skoleudvikling mellem TES og en lokal NGO, ECOI. Ambitionen har fra starten været at skabe en skole, som bygger på demokratiske principper om medindflydelse og dialog og en kobling mellem teori og praksis i undervisningen.

Byggeriet af skolen startede i 2015. Jorden, som skolen opføres på, har tidligere været en del af Steven Ndosis kaffeplantage. Ud over jorden har Steven investeret sin pension og al overskud fra sine indtægter i projektet. TES har gennem årene samlet midler ind gennem medlemmernes kontingenter og donationer, salg af kunsthåndværk og donationer fra private firmaer.

I 2018 lykkedes det foreningen at få Steven til Danmark på et to ugers ophold. Takket være donationer fra bl.a. foreningens medlemmer lykkedes det at få finansieret rejse- og opholdsudgifterne. Formålet med opholdet var, at Steven gennem skole- og institutionsbesøg kunne hente inspiration til skolens fremtidige pædagogik. Steven holdt foredrag forskellige steder i landet og naturligvis også for foreningens medlemmer og andre interesserede. Opholdet var en succes, og Steven tog hjem med mange nye ideer.

 

I 2018 skiftede TES navn til TES Skolen i Afrika. Navneskiftet viser den udvikling, foreningen har været igennem: fra støtte til eet projekt til ønsket om også at blive involveret i den pædagogiske udvikling på andre skoler. I samme periode er foreningens engagement også blevet bredere og udvidet til i højere grad at samarbejde med det omkringliggende samfund. Som konsekvens heraf har TES Skolen i Afrika truffet den beslutning, at når fase 1 af skolebyggeriet er afsluttet, og skolen åbner januar 2021, vil foreningen koncentrere sig om at medvirke til skolens pædagogiske udvikling.

TES Skolen i Afrika har fået midler til gennem CISU (Civilsamfund i Udvikling) at etablere et folkeoplysningscenter, som skal have til huse i GSSSs bibliotek, men fungere uafhængigt af skolen. Folkeoplysningscentrets aktiviteter retter sig mod alle unge og voksne i området (Nkoanrua ward,) og hensigten er at bringe viden og indsigt ud til befolkningen om relevante dagligdagsemner, f.eks. sundhed, ernæring og effektive- og klimavenlige dyrkningsmetoder. Initiativet til folkeoplysningscentret er kommet fra nogle lokale borgere. Billedet viser den næsten færdigrenoverede bygning, hvor biblioteket skal være.

 

Siden 2019 er foreningen gået i samarbejde med et IT-firma, inLogic, Horsens, om udvikling af en primary school, Moivaro Primary School. Projektet sker i samarbejde med Vijiji Foundation. I første omgang har inLogic doneret skoleborde- og bænke til en klasse med 80 elever. Billedet viser en af bygningerne på Moivaro Primary School. De næste projekter på skolen bliver installation af elektricitet ved hjælp af solceller og den pædagogiske udvikling af skolens specialklasser.

En vigtig forudsætning for, at projekterne bliver en succes, er, at foreningens medlemmer medvirker til at løfte opgaverne. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmerne til at blive aktivt deltagende i de forskellige projekter. Vi er naturligvis åbne for nye og relevante projekter, så længe de holder sig inden for foreningens formål: uddannelse og oplysning.

Nogle af medlemmerne bidrager allerede nu med oplysning om foreningens virke og med salg af smykker på nettet. Andre har taget initiativ til at udvikle undervisningsmaterialer, og flere projekter er på vej.

 

Hvert år i februar arrangerer TES Skolen i Afrika en medlemsrejse. Formålet er både at give medlemmerne mulighed for med egne øjne at se, hvad foreningens midler anvendes til og give viden om Tanzania, og hvorfor det giver god mening at støtte TES Skolen i Afrikas arbejde. Vi samarbejder med to andre NGO`er, Masaibarn og Østafrikas Venner, om medlemsrejsen. På billedet til højre ses gruppen, som deltog i medlemsrejsen februar 2020.