Historie

TES (Tanzania Educational Support) blev stiftet 2013 med det formål at støtte undervisningsprojekter i Tanzania. Fra 2015 blev vi engageret i opførelsen af en secondary school, Naurey Golden Soils Secondary School (NGSSS) i samarbejde med ECOI, en lokal CSO. Ambitionen har fra starten været at skabe en skole, som har et holistisk syn på det enkelte barn, dannelse af eleverne til demokratiske borgere og en undervisning, som kobler den teoretiske indlæring med praksiserfaringer

TES har i årene 2015-19 samlet midler ind til skolebyggeriet via medlemskontingenter og donationer fra medlemmer, salg af kunsthåndværk og donationer fra private firmaer.

 

I 2018 skiftede TES navn til TES Skolen i Afrika og ændrede samtidig formål fra at støtte undervisning til at støtte uddannelse og oplysning. Disse ændringer viser den udvikling, foreningen har været igennem: fra udelukkende at støtte eet privat projekt, en privat skole, til ønsket om at brede vores indsats ud til at styrke organiseringer i civilsamfundet. TES Skolen i Afrika er således blevet involveret i udviklingen af områdets offentlige skoler og indsatser i samarbejde med befolkningen i lokalområdet. Vi har modtaget udviklingsmidler fra private fonde, CISU og GLOBUS-puljen (tidligere GTS) og private donorer.

Som konsekvens af ovenstående besluttede TES Skolen i Afrika at ophøre med at støtte selve skolebyggeriet på NGSSS fra og med 2019. Fremover støtter foreningen primært skolens pædagogiske udvikling, kurser for lærerne og forbedring af de fysiske rammer ude og inde.

 

 

En vigtig forudsætning for, at projekterne bliver en succes, er, at foreningens medlemmer medvirker til at løfte opgaverne. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmerne til at blive aktivt deltagende i de forskellige projekter. Vi er naturligvis åbne for nye og relevante projekter, så længe de holder sig inden for foreningens formål: uddannelse og oplysning.

Nogle af medlemmerne bidrager allerede nu med oplysning om foreningens virke. Andre har taget initiativ til at iværksætte f.eks. relevante kurser for lærerpersonale på Naurey Golden Soils Secondary School, indsamle skolemøbler og indsamle midler til at etablere et skolekøkken på en secondary school.

Bestyrelsen har tilpasset foreningens formålsformulering, så den i højere grad afspejler det arbejde, som foreningen udfører. Vi er af den overbevisning, at forbedrede livsvilkår og uddannelse er vigtige faktorer i bekæmpelsen af ulighed og fattigdom. Den nye formålsformulering er vedtaget på Generalforsamlingen 18. november 2021.

 

 

Hvert år arrangerer TES Skolen i Afrika en medlemsrejse. Formålet er både at give medlemmerne mulighed for med egne øjne at se, hvad foreningens midler anvendes til og give viden om Tanzania, og hvorfor det giver god mening at støtte TES Skolen i Afrikas arbejde. Vi samarbejder med to andre NGO`er, Masaibarn og Østafrikas Venner, om medlemsrejsen. På billedet til højre ses gruppen, som deltog i medlemsrejsen oktober 2022.

 

2015: Naurey Golden Soils Secondary School: Skolebyggeriet er startet.

2015: Naurey Golden Soils Secondary School: Fundamentet laves.

2018: Steven Ndosi besøger Danmark.

2019: Naurey Golden Soils Secondary School: Laboratorierne.

2022: Naurey Golden Soils Secondary School: 1. fase af skolebyggeriet står færdigt.

Januar 2021: Skolen åbner med den første klasse FORM 1

”FORM 1 på Golden Soils Secondary School januar 2021.”

Sommeren 2021: Bestyrelsen bydes velkommen på Naurey Golden Soils Secondary School

Oktober 2022: Deltagerne på Medlemsrejsen