Frivillig

Frivillig i Tanzania

Har du lyst til og mod på et ophold som frivillig i Tanzania kan TES Skolen i Afrika hjælpe dig med at arrangere dette. Vi har en bred kontaktflade til såvel børnehjem, preschools, primary schools og secondary schools, men har også mulighed for at opfylde andre ønsker - alt efter hvad du har lyst til at arbejde med.  Vi har stor erfaring fra mange års samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere.

Hvorfor frivillig

Har du lyst til at gøre en forskel for lokalbefolkningen i Tanzania, får du her muligheden for at gøre dette samtidig med, at du kan bruge din faglighed i en helt anden kontekst. Opholdet giver erfaringer og viden om forholdene i tredje verdenslandene og speciel Tanzania, og måske vil det give dig interesse for at arbejde og involvere dig yderligere i f.eks. frivilligt arbejde. I Tanzania kommer du til et meget sikkert land med en venlig og imødekommende befolkning. Du vil få en oplevelse for livet.

Forudsætninger

Du er velkommen uanset alder og erfaringer fra tidligere, blot skal du være parat til at påtage dig det arbejde, som du i samarbejde med institutionens leder bliver enig om. Det er også vigtigt, at du er fleksibel og åben over for nye indtryk og nye mennesker og kan håndtere de meget forskellige kulturelle udfordringer, som du møder.

Der er stor opmærksomhed på, at du kommer til at arbejde inden for områder, hvor du har særlige kvalifikationer, kompetencer eller interesser. Det kan f.eks. være undervisningsområdet, hvor det er ønskeligt, at du har en læreruddannet, er lærerstuderende eller har nogen undervisningserfaring.

Ønske du at arbejde på en secondary school skal du have en vis modenhed, så du er klar til at arbejde med unge voksne i et tredjeverdens land og samtidig er i stand til at håndtere de kulturelle udfordringer, som du møder under dit ophold. Du skal have gode kommunikationsevner på engelsk, da engelsk er undervisningssprog i secondary school.

Der er ligeledes behov for folk med pædagogisk kompetencer og folk med kompetencer inden for det socialfaglige felt. Kunstnere eller folk, som er uddannet inden for de kreative fag f.eks. med et linjefag i billedkunst, musik eller materiel design på læreruddannelsen eller lignende er også meget velkomne. Der er et meget stort behov for folk med håndværksmæssige kompetencer og erfaring med formidling af viden inden for det konkrete fagområde.

Omfanget af det daglige arbejde afhænger af, hvad der i fællesskab aftales på stedet og opgavens karakter.

Rammerne

Du er medlem af TES Skolen i Afrika (årligt kontingent 200 kr.)

Pris 3.500 kr. Dette beløb dækker vores planlægning samt afhentning i lufthavnen ved ankomst.

Du vil få tildelt en mentor under opholdet.

Vi hjælper dig med at finde et sikkert og billigt logi.

Du skal selv sørge for rejsen til Tanzania, men vi hjælper dig gerne med oplysninger om krav til visum, vaccinationer, forsikring, valuta m.m.

Du skal være indstillet på at deltage i et introduktionsmøde i Danmark inden udrejsen. På dette møde vil vi give dig en grundig information om opholdet, og du vil få mulighed for at få besvaret evt. spørgsmål

Hvordan

Du sender en mail til tesdenmark@hotmail.com eller til famravn61@gmail.com med oplysninger om hvem du er, din faglige baggrund, og hvorfor du gerne vil være frivillig i Tanzania

Du er naturligvis også altid velkommen til at skrive til os for at høre nærmere.

Læs mere om mulighederne på en skole og et børnecenter.

http://tesdenmark.com/wp-content/uploads/2021/04/Childrens-Center-Ifakara-1.pdf
http://tesdenmark.com/wp-content/uploads/2021/04/Naurey-Golden-Soils-Secondary-School.pdf