Om os

Vi anser uddannelse for at være en afgørende ressource i udvikling af et land. Derfor støtter vi uddannelse og oplysning i Tanzania.

Vores forening har generelt til formål at etablere en skole, som skaber forudsætninger for, at eleverne med succes kan komme videre i uddannelsessystemet og udvikle sig til aktivt deltagende borgere. Det skal ske gennem en undervisning, der er funderet på demokratiske principper som inddragelse på alle niveauer, dialog, fællesskab og hensyntagen til den enkeltes læringsbehov.

I projektet vedrørende Naurey Golden Soil Secondary School arbejder vi sammen med en lokal NGO, ECOI.

Vores engagement på Moivaro Primary School sker i et samarbejde med Vijiji Foundation.