Andre igangværende og kommende projekter

Folkeoplysningscentret.

Projektet er støttet af CISU og løber i første omgang i perioden fra januar til december 2021. Formålet er at give lokalbefolkningen mulighed for at erhverve ny viden og skabe nye handlemuligheder på en række områder, så deres livsbetingelser forbedres. Det kan være inden for landbrug, kost og ernæring og indsatser, som fokuserer på miljøbeskyttelse i sammenhæng med befolkningens daglige behov. Indsatserne kan også omfatte viden om opdragelse uden korporlig afstraffelse og motivering af forældrene til at fastholde børnene i skole- og uddannelsesforløb.

Folkeoplysningscentret får til huse på biblioteket på Golden Soils Secondary School.

Pædagogisk udvikling af specialklasser på Moivaro Primary School.

På Moivaro Primary School er der en række specialklasser. TES Skolen i Afrika iværksætter i 2021 i samarbejde med skolelederen og de pågældende specialklasselærere et projekt med det formål, at undervisningen får fokus på den enkelte elevs læringsbehov, så både lærere, forældre og elever oplever, at elevernes udviklingsmuligheder forøges.

Laboratorieudstyr til Golden Soil Secondary School.

Skolebyggeriet står foran sin afslutningen, idet fase 1 af skolebyggeriet er færdiggjort, og skolen åbner i januar 2021. Dog mangler der inventar i nogle klasseværelser og faglokaler og ligeledes laboratorieudstyr. TES Skolen i Afrika vil forsøge at skaffe midler til det nødvendige udstyr.

TES Skolen i Afrika har fået bevilget midler til indkøb af laboratorieudstyr fra Lions Club, Beder-Malling. Udstyret er blevet indkøbt i december 2020. Vi er Lions Club meget taknemmelige.

Samarbejde med Golden Soils Secondary School om den pædagogiske udvikling.

Indsatsens formål, mål og konkrete tiltag i form af kurser etc. skal afklares med skolens ledelse i løbet af 2021. I løbet af 2021 vil to af TES Skolen I Afrikas medlemmer, som er lærere, iværksætte det første kursusforløb for skolens nyansatte lærere. Vi forventer os meget af denne indsats, og vi vil naturligvis også formidle resultatet(erne) til foreningens medlemmer.

Udvikling og samarbejde med Lærercentrene i Moshi Bydistrikt, Kilimanjaro Region og Arumeru Distrikt, Arusha Region.

Projektets formål, mål og indsatser skal afklares i starten af 2021 i samarbejde med de involverede partnere i Tanzania.

Udvikling af sponsor- og frivillighedsprogram.

Bestyrelsen har udviklet et sponsorprogram, og på nuværende tidspunkt har vi fået aftalt et sponsorship for en elev fra Moivaro Primary School, som skal gå i FORM 1 på Goldens Soils Secondary School.

Bestyrelsen er i færd med at udvikle et frivillighedsprogram. Formålet er at formidle ophold med frivilligt arbejde i meningsfulde projektet til vores medlemmer unge som gamle.

Container med skoleinventar.

I løbet af 2021 er planen, at TES Skolen i Afrika vil forsøge at få sendt en container til Tanzania med skoleinventar til et antal skoler i området. Desværre er det ikke muligt at få bevilget midler til privatskoler. Det betyder, at vi desværre ikke kan få sendt udstyr til Golden Soils Secondary School.

Children`s Center i Ifakara.

TES Skolen i Afrika indleder i løbet af 2021 et samarbejde med Børnecentret i Ifakara, som ligger i den sydlige del af Tanzania. Formålet med samarbejdet er endnu ikke fuldstændig afklaret, men Børnecentret vil med stor sandsynlighed indgå i foreningens nye frivillighedsprogram.