Andre igangværende og kommende projekter

Folkeoplysningscentret.

Projektet er støttet af CISU og løber i første omgang i perioden fra august 2021 til juni/juli 2022. Formålet er at give lokalbefolkningen mulighed for at erhverve ny viden og skabe nye handlemuligheder på en række områder, så deres livsbetingelser forbedres. Det kan være inden for landbrug, kost og ernæring og indsatser, som fokuserer på miljøbeskyttelse i sammenhæng med befolkningens daglige behov. Indsatserne kan også omfatte viden om opdragelse uden korporlig afstraffelse og motivering af forældrene til at fastholde børnene i skole- og uddannelsesforløb.

Folkeoplysningscentret får til huse på biblioteket på Golden Soils Secondary School.

Samarbejde med Naurey Golden Soils Secondary School om den pædagogiske udvikling.

Indsatsens formål, mål og konkrete tiltag i form af kurser etc. skal afklares med skolens ledelse i løbet af 2021. Sommeren 2021 afholdt to af TES Skolen i Afrikas bestyrelsesmedlemmer det første kursusforløb for skolens nyansatte lærere. Det drejer sig om klasseledelse og cooperativ learning. Kurset blev en succes, og vi forventer at afholde flere kurser i de kommende år.

Ved hjælp af donationer fra medlemmer af TES Skolen i Afrika og selve foreningen er det lykkes at få midler til at installere elektricitet med batterier og solceller på skolen. Det offentlige elektricitetssystem er drevet af vandkraft, men da den lille regntid i november-december 2021 er udeblevet, er forsyningssituationen i området blevet meget ustabil. Det har som konsekvens, at skolen i lange perioder har været uden strøm. Ved at installere elektricitet med batterier og solceller er skolen blevet selvforsynende.

Samarbejde med en rækker institutioner og skoler i Arusha-området.

På vores besøg i sommeren 2021 skal vi i samarbejde med vores samarbejdspartnere have afklaret bæredygtigheden af en række mulige fremtidige projekter. Det drejer sig bl.a. om et projekt for unge, som er faldet ud af uddannelsessystemet, udarbejdelse af et kursuskatalog og et samarbejde mellem en offentlig secondary school og Ikast Brande Gymnasium.

TES Skolen i Afrika har fra Merkur Fonden fået bevilget midler til at installere elektricitet med solceller på Ambureni Primary School. Tidligere i år har vi ligeledes installeret elektricitet med solceller på Moivaro primary School for midler doneret af Merkur Andelskasse. Foreningen har desuden doneret en gate til Moivaro. Begge skoler er sammen med andre primary schools i området og er nogle af fødeskoler til Naurey Golden Soils Secondary School.

Udvikling af sponsor- og frivillighedsprogram.

Bestyrelsen har udviklet et sponsorprogram, hvor støtten udelukkende tildeles dygtige elever fra fattige familier. På nuværende tidspunkt har vi fået aftalt sponsorrater til 5 elever (februar 2021.)

Bestyrelsen er ligeledes udviklet et frivillighedsprogram. Formålet er at formidle ophold med frivilligt arbejde i meningsfulde projektet til vores medlemmer unge som gamle. Programmet forvaltes af to medlemmer af foreningen.

Container med skoleinventar.

I januar fik vi sendt en container til Tanzania med skolemøbler til et antal skoler i området, hvor TES Skolen i Afrika opererer. Desværre er det ikke muligt at få bevilget midler til privatskoler. Det betyder, at vi desværre ikke kan få sendt udstyr til Naurey Golden Soils Secondary School.

Maj 2022: Containeren med skolemøbler ankom og blev fordelt til Moivaro og Ambureni Primary Schools og Poli Secondary School.

Children`s Center i Ifakara.

TES Skolen i Afrika har i 2020 indledt et samarbejde med Børnecentret i Ifakara, som ligger i den sydlige del af Tanzania. Børnecentret indgår i samarbejdet om Frivillighedsprogrammet.