Andre igangværende og kommende projekter

Folkeoplysningscentret.

Projektet er støttet af CISU og løber i første omgang i perioden fra august 2021 til juni/juli 2022. Formålet er at give lokalbefolkningen mulighed for at erhverve ny viden og skabe nye handlemuligheder på en række områder, så deres livsbetingelser forbedres. Det kan være inden for landbrug, kost og ernæring og indsatser, som fokuserer på miljøbeskyttelse i sammenhæng med befolkningens daglige behov. Indsatserne kan også omfatte viden om opdragelse uden korporlig afstraffelse og motivering af forældrene til at fastholde børnene i skole- og uddannelsesforløb.

Folkeoplysningscentret får til huse på biblioteket på Golden Soils Secondary School.

Samarbejde med Golden Soils Secondary School om den pædagogiske udvikling.

Indsatsens formål, mål og konkrete tiltag i form af kurser etc. skal afklares med skolens ledelse i løbet af 2021. Sommeren 2021 vil to af TES Skolen i Afrikas bestyrelsesmedlemmer tilbyde skolen det første kursusforløb for skolens nyansatte lærere. Det drejer sig om klasseledelse og cooperativ learning. Vi forventer os meget af denne indsats, og vi vil naturligvis også formidle resultatet(erne) til foreningens medlemmer.

Samarbejde med en rækker institutioner i Arusha-området.

På vores besøg i sommeren 2021 skal vi i samarbejde med vores samarbejdspartnere have afklaret bæredygtigheden af en række mulige fremtidige projekter. Det drejer sig om et evt. samarbejde med Lærercentret i Usa River, Arumeru District, et projekt for arbejdsløse unge “Jobortunity,” et projekt vedr. fritidsundervisning og endelig etablering af samarbejde mellem en offentlig secondary school og Ikast Brande Gymnasium. Desuden ligger vi i forhandlinger med en anden dansk NGO om et nærmere/tættere samarbejde. Vi forventer at de nærmere detaljer bliver afklaret i løbet af 2021.

Udvikling af sponsor- og frivillighedsprogram.

Bestyrelsen har udviklet et sponsorprogram, hvor støtten udelukkende tildeles dygtige elever fra fattige familier. På nuværende tidspunkt har vi fået aftalt et sponsorship for en elev fra Moivaro Primary School. Eleven, som nu går i FORM 1 på Goldens Soils Secondary School, klarer sig godt i skolen både fagligt og socialt.

Bestyrelsen er ligeledes udviklet et frivillighedsprogram. Formålet er at formidle ophold med frivilligt arbejde i meningsfulde projektet til vores medlemmer unge som gamle.

Container med skoleinventar.

I løbet af 2021 er planen, at TES Skolen i Afrika vil forsøge at få sendt en container til Tanzania med skoleinventar til et antal skoler i området. Desværre er det ikke muligt at få bevilget midler til privatskoler. Det betyder, at vi desværre ikke kan få sendt udstyr til Golden Soils Secondary School.

Children`s Center i Ifakara.

TES Skolen i Afrika indleder i løbet af 2021 et samarbejde med Børnecentret i Ifakara, som ligger i den sydlige del af Tanzania. Formålet med samarbejdet er endnu ikke fuldstændig afklaret, men Børnecentret vil med stor sandsynlighed indgå i foreningens nye frivillighedsprogram.