Oversigt over projekter og aktiviteter

Oversigt over TES Skolen i Afrikas aktiviteter og projekter fra 2013-2023.

2013: TES Skolen i Afrika (TES) etableres som en NGO. Foreningen støtter uddannelse og udvikling og arbejder ud fra princippet ”noget for noget. ”

Naurey Golden Soils Secondary School (NGSSS)

(2011) 2013-2019: TES er involveret i planlægning og opførelsen af Naurey Golden Soils Secondary School (NGSSS). Skolen er ejet af director Steven Ndosi (SN)

Civilsamfundet

2015: ECOI (Empowerment of Community Initiatives) etableres som NGO I Tanzania og godkendes af regeringen i Tanzania

2017/18 -: TES ændrer fokus og satser primært på udvikling af civilsamfundet (frem for udelukkende at støtte en privat mands skole)

2017/18 -: ECOI er TES` primære samarbejdspartner i Tanzania. SN er primus motor i ECOI og er TES` kontaktperson og nærmeste samarbejdspartner også i forhold til civilsamfundsprojekter

2017/18 -: Fortsat samarbejde med SN og NGSSS. Samarbejdet fokuserer på skolens pædagogiske udvikling

CISU – Civilsamfund i udvikling

2021: Midler fra Engagementspuljen til afholdelse af et seminar for medlemmer og ikke-medlemmer. Emne: Fattigdom. Social og materiel ulighed. TES Skolen i Afrikas initiativer.

2021-22: Midler fra Civilsamfundspuljen til projektet ”Folkeoplysningscenter. ” Lokalbefolkningen i Nkoanrua og Ambureni wards tilbydes undervisning i selvvalgte emner. Deltagerne vælger emnerne økologisk landbrug og batikfarvning. Projektet bliver en succes og får positive tilbagemeldinger fra CISU

2023-24: Midler fra Civilsamfundspuljen til projekt ”A Second Chance” (ASC.) Formål: at styrke en gruppe af fagligt og socialt svage elever, så de bliver i stand til at træffe et valg om beskæftigelse og/eller uddannelse efter afslutningen af grundskolen. Projektet inddrager elever fra to primary schools i Ambureni og Nkoanrua wards.

GTS (Genbrug til Syd) som senere er blevet GLOBUS-puljen

2022: GTS bevilger en container med skolemøbler til tre skoler i lokalområdet (Moivaro og Ambureni Primary Schools og Poli Secondary School.)

2023: GLOBUS bevilger midler til en container med skolemøbler til Ambureni og Nkoanrua Primary Schools og midler til installation af solceller på Nkoanrua Primary School. Installationen af solceller sker i et samarbejde med Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten, som sender fem elektrikerlærlinge og deres lærer ned i oktober 2023 for sammen med studerende fra Moshi Technical Secondary School at installere solcelleanlægget.

2024-2025: GLOBUS bevilger midler til en container med skolemøbler til Nkoanrua Secondary School (NSS) og Naurey Golden Soils Secondary School (NGSSS) og akustikplader til NGSSS. Samtidig bevilges midler til installation af solceller, renovering af en køkkenbygning og et brændselsbesparende køkken og reparation af et eksisterende elnet på NSS og opsætning af akustikplader i alle klasseværelser på NGSSS. Projektet sker igen i et samarbejde med Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten (elektrikerlærlinge) og deres lærer i oktober 2024 og i samarbejde med Aarhus Tech (murer- og tømrerlærlinge) og deres lærer i februar 2025. Også denne gang arbejder vi begge gange sammen med Moshi Technical Secondary School og elever fra deres murer- og tømrerlinje.

Merkur Andelskasse og Merkur Fonden

2021: Merkur Andelskasse bevilger midler til et solcelleanlæg på Moivaro Primary School. Arbejdet udføres af vores lokale samarbejdspartner, Niku Energy Solutions

2021: Merkur Fonden bevilger midler til et solcelleanlæg på Ambureni Primary School. Arbejdet udføres af vores lokale samarbejdspartner, Niku Energy Solutions

2023: Merkur Fonden bevilger penge til et brændselsbesparende komfur på Ambureni Primary School

Lions Club, Beder Malling

2021: Lions yder støtte til indkøb af laboratorieudstyr til NGSSS

2022-23: To medlemmer samler penge ind til installation af et brændselsbesparende skolekøkken på to skoler: Poli Secondary School og NGSSS. Projekterne støttes af Lions Club, Beder-Malling

2024: Donation af midler til opførelsen af en børnehave i Nkoanrua ward.

Rotary, Juelsminde

2019: Rotary yder støtte til biblioteksmøbler på NGSSS

TES Skolen i Afrika

2019: Donerer en kopimaskine til Ambureni Primary School

2020-2022: Donerer flere gange mindre beløb til NGSSS

2021: Donerer penge til en gate på Moivaro Primary School

2022: Indsamling blandt medlemmerne til installation af solceller på NGSSS