Igangværende og kommende projekter

2023.

TES Skolen i Afrika har gennem GLOBUS fået bevilget midler til et projekt, som vi har kaldt "Solcelleprojektet."

I projektet skal TES Skolen i Afrika sikre et samarbejde mellem en dansk teknisk skole og en teknisk skole i Tanzania om installation af solceller på en offentlig primary school i Nkoanrua Ward. Arbejdet skal foretages af elektrikerlærlinge fra Danmark i samarbejde med tanzaniske elektrikerlærlinge. Arbejdet sker under supervision af en lokal elektriker, som TES Skolen i Afrika har samarbejdet med i flere omgange i forbindelse med installation af solceller på andre lokale skoler. I projektet skal der desuden afsendes en container med skolemøbler til den pågældende primary school og til Ambureni primary school, som foreningen i flere omgange har samarbejdet med.

I projektet samarbejder TES Skolen i Afrika med vores to sydpartnere ECOI og Vijiji Foundation.

2023-2024.

Igennem CISU har foreningen fået bevilget midler til et to-årigt undervisningsprojekt, som vi har kaldt A Second Chance eller Nyt Håb.

Indsatsen retter sig mod elever, som går i Standard 6 i primary school, og som er i fare for at forlade skolen efter Standard 7 uden en plan for uddannelse- og /eller beskæftigelse. Ud over i alt 60 elever fra henholdsvis Ambureni og Nkoanrua Primary School involverer projektet medlemmer af vores lokale samarbejdsorganisation ECOI, lærere, skoleledere, forældrebestyrelser og myndighedspersoner i de to wards Ambureni og Nkoanrua. Desuden er der indlagt en plan for, hvordan de involverede personer får et medansvar og bliver gjort ansvarlige for, at projektet lever videre, når projektperioden er afsluttet.

 

Foråret 2022: Installation af solceller på Naurey Golden Soils Secondary School.