Andre igangværende og kommende projekter

Folkeoplysningscentret.

Projektet er støttet af CISU og løber i første omgang i perioden fra januar til december 2021. Formålet er at give lokalbefolkningen mulighed for at erhverve ny viden og skabe nye handlemuligheder på en række områder, så deres livsbetingelser forbedres. Det kan være inden for landbrug, kost og ernæring og indsatser, som fokuserer på miljøbeskyttelse i sammenhæng med befolkningens daglige behov. Indsatserne kan også omfatte viden om opdragelse uden korporlig afstraffelse og motivering af forældrene til at fastholde børnene i skole- og uddannelsesforløb.

Folkeoplysningscentret får til huse på biblioteket på Golden Soil Secondary School.

Elektricitet til Moivaro Primary School.

Moivaro Primary School har kun indlagt elektricitet på skolelederens kontor, i skolens lokaler for specialklasserne og i tre huse, som bruges af personalet. I resten af skolens lokaler mangler der el. Når midlerne skal prioriteres, er det naturligvis vigtigt, at skolen har elektricitet på skolelederens kontor, da skolen skal kunne modtage testmateriale elektronisk fra centraladministrationen og være i stand til at kopiere materialet til de enkelte klasser og elever. Manglen på elektricitet på resten af skolen betyder imidlertid, at det f.eks. ikke er muligt at forfølge skolens ønske om at få etableret et IT værksted i tilknytning til biblioteket. Det er også et problem for eleverne i regntiden at modtage undervisning i lokaler, som er så dunkle, at det kan være svært for dem at se, hvad der står på tavlen. TES Skolen i Afrika arbejder på at få midler til at støtte skolen, så der på sigt kan installeres elektricitet i alle undervisningslokaler.

Pædagogisk udvikling af specialklasser på Moivaro Primary School.

På Moivaro Primary School er der en række specialklasser. TES Skolen i Afrika iværksætter i 2021 i samarbejde med skolelederen og de pågældende specialklasselærere et projekt med det formål, at undervisningen får fokus på den enkelte elevs læringsbehov, så både lærere, forældre og elever oplever, at elevernes udviklingsmuligheder forøges.

Laboratorieudstyr til Golden Soil Secondary School.

Skolebyggeriet står foran sin afslutningen, idet fase 1 af skolebyggeriet er færdiggjort, og skolen åbner i januar 2021. Dog mangler der inventar i nogle klasseværelser og faglokaler og ligeledes laboratorieudstyr. TES Skolen i Afrika vil forsøge at skaffe midler til det nødvendige udstyr.

Samarbejde med Golden Soil Secondary School om den pædagogiske udvikling.

Indsatsens formål, mål og konkrete tiltag i form af kurser etc. skal afklares i januar-februar 2021 i samarbejde med skolens ledelse og personale.

Udvikling og samarbejde med Lærercentrene i Moshi Bydistrikt, Kilimanjaro Region og Arumeru Distrikt, Arusha Region.

Projektets formål, mål og indsatser skal afklares i januar-februar 2021 i samarbejde med de involverede partnere i Tanzania.