Igangværende og kommende projekter

2023.

TES Skolen i Afrika har gennem GLOBUS fået bevilget midler til et projekt, som vi har kaldt "Solcelleprojektet."

I projektet skal TES Skolen i Afrika sikre et samarbejde mellem Den Jyske Håndværker skole i Hadsten (DJH) og en teknisk skole i Tanzania om installation af solceller på en offentlig primary school i Nkoanrua Ward. Arbejdet skal foretages af elektrikerlærlinge fra Danmark i samarbejde med tanzaniske elektrikerlærlinge. Arbejdet sker under supervision af en lokal elektriker, som TES Skolen i Afrika har samarbejdet med i flere omgange i forbindelse med installation af solceller på andre lokale skoler. I projektet skal der desuden afsendes en container med skolemøbler til den pågældende primary school og til Ambureni primary school, som foreningen i flere omgange har samarbejdet med.

I projektet samarbejder TES Skolen i Afrika med vores to sydpartnere ECOI og Vijiji Foundation.

Projektet er startet i februar 2023, hvor to TES-medlemmer var i Tanzania. Opholdet var betalt af GLOBUS-puljen. Næste projektbesøg bliver i oktober 2023, hvor lærlingene og en lærer fra DJH  sammen med en repræsentant fra TES og i samarbejde med de tanzaniske studerende skal installere solcellerne på skolen.

Containeren forventes afsendt fra Danmark i juni.

2023-2024.

Igennem CISU har foreningen fået bevilget midler til et toårigt undervisningsprojekt, som vi har kaldt "A Second Chance."

Indsatsen retter sig mod elever, som går i Standard 6 i primary school, og som er i fare for at forlade skolen efter Standard 7 uden en plan for uddannelse- og /eller beskæftigelse. Ud over i alt 60 elever fra henholdsvis Ambureni og Nkoanrua Primary School involverer projektet medlemmer af vores lokale samarbejdsorganisation ECOI, lærere, skoleledere, forældrebestyrelser og myndighedspersoner i de to wards Ambureni og Nkoanrua. Der er desuden lagt en plan for, hvordan de involverede personer får et medansvar og bliver gjort ansvarlige for, at projektet lever videre, når projektperioden er afsluttet.

Projektet startede i februar 2023, hvor et medlem af bestyrelsen var i Tanzania. Opholdet blev betalt af CISU, som en del af financieringen af det samlede projekt.

Næste projektbesøg bliver i januar/februar 2024. I mellemtiden afholdes zoommøder med styregruppens medlemmer i Tanzania med henblik på at fastholde projektets indhold og principper.

 

Foråret 2022: Installation af solceller på Naurey Golden Soils Secondary School.