Projekter

 

TES Skolen i Afrikas formål fokuserer på nødvendigheden af uddannelse og oplysning som afgørende i kampen mod social og materiel ulighed.

TES Skolen i Afrikas er og har været involveret i en del projekter igennem årene. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet planer for flere projekter både på kortere og længere sigt. Det drejer sig dels om konkrete projekter i Tanzania og dels aktiviteter i Danmark, som har til formål, at flere melder sig ind i foreningen, og at flere medlemmer får lyst til at engagere sig aktivt i foreningens projekter og aktiviteter.

Det største og indtil videre længstvarende projekt har været foreningens involvering i byggeriet af en secondary school, Naurey Golden Soils Secondary School (NGSSS.) Perioden med planlægning og foreningens involvering i byggeriet varede fra 2015 til 2019. Skolen åbnede i januar 2021. I projektet har vi samarbejdet med ECOI, en af vores lokale samarbejdspartnere.

I fremtiden vil TES Skolen i Afrika ikke været involveret i det fortsatte skolebyggeri på NGSSS f.eks. i forbindelse med en udvidelse af skolen, Vi vil primært være involveret i bl.a. skolens pædagogiske udvikling, kursusforløb og forbedring af skolens fysiske rammer.

Fremtidige projekter i TES Skolen i Afrika vil sætte fokus på samarbejde med civilsamfundet. Det vil bl.a. ske i form af støtte til offentlige skolers fysiske rammer inde såvel som ude. Det kan være gennem donation af skolemøbler, installation af solceller, skolekøkkener og tiltag til forbedring af akustikken i skoleklasserne. Desuden vil vi tage initiativer til pædagogisk udvikling, tiltag til at imødegå skoleforsømmelser og drop outs samt initiativer som skal sikre, at pigerne fastholdes i skole og uddannelse.

TES Skolen i Afrika har udviklet et sponsor- og frivillighedsprogram.

TES Skolen i Afrika samarbejder med to lokale CSO`er dels ECOI og dels Vijiji Foundation.

For at tiltrække flere medlemmer og for at invitere medlemmer til at indgå aktivt i projekter, har TES Skolen i Afrika bl.a. gennem årene arrangeret foredrag med emner af relevans for foreningens arbejde. På sigt arbejder bestyrelsen for også at arrangere andre former for aktiviteter, som kan samle medlemmerne.

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsrejsen februar 2019: Medlemmer hjælper med at støbe betondække på septitanken.

Medlemsrejsen februar 2020: Rundvisning på en offentlige skole Moivaro Primary School, her en af skolens specialklasser

Medlemsrejsen oktober 2022: Besøg på en offentlige skole Ambureni Primary School. Ikke alle elever har en plads i klassen

Medlemsrejsen oktober 2022: Besøg på den offentlige skole Ambureni Primary School. Nye skolemøbler fra Danmark