Projekter

 

TES Skolen i Afrikas er og har været involveret i en del projekter igennem årene. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet planer for flere projekter både på kortere og længere sigt. Det drejer sig dels om konkrete projekter i Tanzania og dels aktiviteter i Danmark, som har til formål, at flere melder sig ind i foreningen, og at flere medlemmer får lyst til at engagere sig aktivt i foreningens projekter og aktiviteter.

Det største og indtil videre længstvarende projekt har været foreningens involvering i byggeriet af en secondary school, Golden Soils Secondary School. Perioden med planlægning og selve byggeriet har varet fra 2012 til skolens åbning i januar 2021. I projektet har vi samarbejdet med ECOI, en lokal NGO.

I fremtiden vil TES Skolen i Afrika primært være involveret i skolens pædagogiske udvikling.

TES Skolen i Afrika er desuden involveret i udviklingen af to primary schools dels Moivaro Primary School, hvor vi samarbejder med en lokal  NGO Vijiji Foundation og dels Ambureni Primary School, hvor samarbejdet foregår med NGO`en ECOI. En del af samarbejdet på Moivaro Primary School foregår desuden i samarbejde med IT-firmaet inLogic. I første omgang har samarbejdet handlet om at få installeret elektricitet med solceller. På Moivare Primary School er dette arbejde afsluttet med støtte fra Merkur Andelskasse.

Fremtidige projekter vil sætte yderligere fokus på samarbejde med civilsamfundet. Med støtte fra CISU har foreningen etableret et Folkeoplysningscenter. Projektet starter august 2021 og løber i første omgang i et år frem til juni/juli 2022.

Desuden bør nævnes, at TES Skolen i Afrika i det forløbne foreningsår bl.a. har udviklet et frivilligheds- og sponsorprogram og er ved at ansøge om at sende en container til Tanzania med undervisningsudstyr.

Læs mere om nuværende og kommende projekter under "Projekter."

 

 

 

 

 

 

Medlemsrejsen februar 2019: Medlemmer hjælper med at støbe betondække på septitanken.

Medlemsrejsen februar 2020: Rundvisning på Moivaro Primary School, specialklasse