Vedtægter og formål

I samarbejde med relevante samarbejdspartnere i Tanzania er det foreningens opgave at arbejde på at forbedre undervisning og læring i skolen i Tanzania.
Du kan læse TES Skolen i Afrikas vedtægter her:
TES Skolen i Afrika vedtægter 06.03.2018

TES Skolen i Afrika vil gøre en forskel og medvirke til at skabe en skole, hvor eleverne bliver aktive i læringsprocessen, udvikler en kritisk forholdemåde og bliver livsduelige. Formålet er at styrke elevernes muligheder for og lyst til at deltage i samfundslivet i bred forstand.

TES Skolen i Afrika vil derfor støtte en undervisning, som er funktionel og dialogbaseret og foregår på et højt fagligt niveau. Vi vil også medvirke til at sikre, at eleverne uanset forudsætninger fagligt og socialt får lige muligheder for at lære og udvikle sig.
Læs mere

I henhold til bestemmelserne i Persondataforordningen har TES Skolen i Afrika udarbejdet en Privatlivspolitik læs her