Sponsorship

Hvis du kunne have lyst til at sponsorerer et barns skolegang på Golden Soils secondary school i Tanzania, vil TES Skolen i Afrika sammen med et lokalt visitationsudvalg hjælpe med at finde det helt rigtige barn.

De børn, vi vil kunne anbefale til et sponsorat, skal komme fra fattige familier, der kan og vil støtte op om barnets skolegang. Børnene skal have gode faglige kompetencer og være motiverede for fortsat skolegang.

Der er udarbejdet et visitationsskema, som lærerne på de omkringliggende primary skoler skal udfylde for de elever, som opfylder kriterierne for at komme i betragtning til et sponsorat. I visitationsskemaet beskrives bl.a. familiernes situation og elevens faglige kompetencer og motivation for skolegang. På baggrund af disse beskrivelser træffer Visitationsudvalget sin endelig beslutning. Eleverne skal endvidere bestå en test.

Det lokale visitationsudvalg består af ledelsen fra Golden Soils secondary school, en lokal leder samt skolelederne fra de relevante skoler i området.

Et sponsorat vil koste ca. 3.300 kr. årligt alene for skoledelen og ca. 6.300 kr. for kostelever inkl. skoledelen. Priserne afhænger af de aktuelle kurser for USD og T.sh. og den generelle prisudvikling.

Såfremt du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte os på tesdenmark@hotmail.com