Støtte

Elever på Moivaro Primary School
Februar 2020: Laboratorier under konstruktion

”We need all the support we can get even small amounts of money are most welcome.”

 

 

Du kan donere penge til TES Skolen i Afrika på

Kontonr. 8113 7557088

MobilePayErhverv 61144

 

 

Den personlige kontakt er vigtig for at skaffe midler. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at gøre en indsats og bl.a. skaffe nye medlemmer.

En væsentlig grund til, at det har været mulig for TES Skolen i Afrika at yde så meget skyldes primært kontingentindbetalinger og donationer fra medlemmer og andre bidragsydere. Vi er meget taknemmelige for alle bidrag.

 

2015-19 Donationer fra medlemmer:

I alt 60.550

 

2015-20 Firmaer og organisationer:

Tømrerfirmaet Magnus Bjerre, Brabrand

Børge Møllers Grafiske Hus, Risskov: donation af pjecer og visitkort

Bo Westersø, Brabrand

Rotary, Juelsminde

inLogic, Horsens