Bestyrelsen

Bestyrelsen
Formand:
Helle Søborg Bjerre
Mob. +45 42753013
Læs mere om Helle

Kasserer:
Lisbeth Breindahl
Mob. +45 26356011
Læs mere om Lisbeth

Næstformand:
Charlotte Westphall
Mob. +45 50563699
Læs mere om Charlotte

Sekretær:
Johs. Justesen
Mob. +45 42441587
Læs mere om Johs.

Nedenfor kan du downloade dokumenter fra bestyrelsen:

2022: Dagsorden til generalforsamling; referat fra generalforsamling og Dagsorden til medlemsmøde; referat fra medlemsmøde

2022: Bestyrelsens beretning

 

 

To bestyrelsesmedlemmer fra TES Skolen i Afrika sammen med headteacher på Moivaro Primary School