Bestyrelsen

To bestyrelsesmedlemmer fra TES Skolen i Afrika sammen med headteacher på Moivaro Primary School