Bestyrelsen

Bestyrelsen
Formand:
Helle Søborg Bjerre
Mob. +45 42753013
Læs mere om Helle

Kasserer:
Lisbeth Breindahl
Mob. +45 26356011
Læs mere om Lisbeth

Næstformand og ansvarlig for Aktiviteter:
Charlotte Westphall
Mob. +45 50563699
Læs mere om Charlotte

Sekretær:
Karen Søndergaard
Mob. +45 51901772
Læs mere om Karen

Nedenfor kan du downloade dokumenter fra bestyrelsen:

 2018: Dagsorden til generalforsamling og medlemsmøde; referat fra generalforsamling og medlemsmøde

2018: Bestyrelsens beretning

2019: Dagsorden til generalforsamling og medlemsmøde; referat fra generalforsamling og medlemsmøde

2019: Bestyrelsens beretning

2020: Dagsorden og referat generalforsamling og dagsorden medlemsmøde

2020: Bestyrelsens beretning

To bestyrelsesmedlemmer fra TES Skolen i Afrika sammen med headteacher på Moivaro Primary School