Karibu – 2

Der er mange skoler i Tanzania både offentlige og private. Problemet er, at undervisningens kvalitet er så ringe, at op til 60% af eleverne dumper til den afsluttende eksamen efter secondary school (2013.) Et fåtal går således videre på videregående uddannelser. Nogle væsentlige årsager til elevernes ringe udbytte af undervisningen skal søges i, at der er for få uddannede lærere, og at mange af de ansatte lærere har en utilstrækkelig uddannelse. Navnlig på de offentlige skoler mangler lærerne motivation for arbejdet som følge af meget usikre forhold i deres ansættelse. Andre årsager er manglen på undervisningsmaterialer, og at der er mange elever i den enkelte klasse.

TES Skolen i Afrika har nogle gode kontakter omkring Arusha i den nordlige del af Tanzania. I samarbejde med en tilsvarende NGO i Tanzania, ECOI, arbejder vi på at samle midler til opførelsen af en ny secondary school, Naurey Golden Soil Secondary School. Skolebyggeriet er godt i gang, og vi kalkulerer med, at 1. etape af skolen kan indvies i starten af 2019.

Der er udarbejdet visioner, mål og forudsætninger for en velfungerende og anderledes skole. Disse skal danne rammen om en betydelig forbedring af undervisning og læring.

Se link til Vision, Aims and Conditions for Naurey Golden Soil Secondary School