Ambureni Primary School

Der var mangel på alt, såsom undervisningslokaler, undervisningsmaterialer, vand på toiletterne. El fandtes kun på skolelederens kontor. På medlemsrejsen februar 2019 besluttede deltagerne at donere en printer til skolen.