Ambureni Primary School

Der var mangel på alt, såsom undervisningslokaler, undervisningsmaterialer, vand på toiletterne. El findes kun på skolelederens kontor. På medlemsrejsen februar 2019 besluttede deltagerne at donere en printer til skolen.

Aktuelt arbejder foreningen på at finde midler til at få installeret elektricitet med solceller på skolen. Skolen ligger lige som Moivare Primary School i et fattigt område, og det er ikke muligt for største delen af forældregruppen at finde midler til at forbedre skolens vilkår. Regeringens støtte til skolen svarer til kr. 1,50 pr. elev pr. måned. Vi håber, at det vil lykkes os at gennemføre projektet i løbet af 2021.